Η πρώτη Δημοτικού αποτελεί ορόσημο για το νέο μαθητή. Το πρωτάκι καλείται τους πρώτους τέσσερις μήνες της σχολικής χρονιάς να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις του σχολείου τόσο γνωστικά (ικανότητα του παιδιού να μαθαίνει συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις) όσο και κοινωνικά (ικανότητα του παιδιού να λειτουργήσει κοινωνικά στο σχολείο σε κοινές δραστηριότητες με τους συμμαθητές τους).

Μέσω της προετοιμασίας του παιδιού για την Α΄ Δημοτικού βοηθάμε το παιδί να μπει ομαλά στο μαθησιακό πρόγραμμα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέσω της εξάσκησής του σε δεξιότητες που ήδη έχει κατακτήσει αλλά και μέσω ενός δημιουργικού τρόπου εκμάθησης των πρώτων του γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων τόσο σε προφορικό επίπεδο όσο και σε γραπτό αλλά θα ενισχυθούν και οι προμαθηματικές έννοιες και θα καλλιεργηθεί η λογικομαθηματική του σκέψη.

• Κοινωνικές δεξιότητες
• Φωνολογική ενημερότητα – ανάγνωση
• Γραφο-φωνολογική ενημερότητα – γραφή
• Κατανόηση
• Γλωσσική ανάπτυξη
• Κριτική σκέψη
• Λογικομαθηματικές έννοιες
• Δεξιότητες οργάνωσης
• Αφήστε την προετοιμασία για την Ά δημοτικού των παιδιών σαs στα χέρια μας!

Ίσως το καλύτερο δώρο για το παιδάκι σας! Ίσως το καλύτερο δώρο …και για εσάς!

Τηλεφωνείστε μας για πληροφορίες

Περιστέρι, Πάροδος Τσιμισκή 3Α, τκ 12135, Αθήνα (στο ύψος Τσιμισκή 123 αριστερά) τηλ. 2105742039

Περιστέρι, Μασσαλίας 26 – Λόφος Αξιωματικών τηλ. 2105757050

Παλαιό Φάληρο, Αργείων 5, τηλ. 2114055208