ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λογοθεραπεία, είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την έρευνα, τη μελέτη και την εφαρμογή επιστημονικών θεραπειών στις διαταραχές της ανθρώπινης επικοινωνίας, του λόγου, της φωνής, της ομιλίας, της μάσησης και κατάποσης, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, ανεξάρτητα με την πηγή και την  αιτία των διαταραχών αυτών.
Η αιτία των διαταραχών μπορεί να είναι νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Η λογοθεραπεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής καθώς και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων.

Στα διεπιστημονικά κέντρα Δια.. Λόγου Τέχνη, εφαρμόζουμε ολιστική προσέγγιση. Στόχος μας είναι η καίρια εξέταση και η αξιολόγηση με επιστημονικά κριτήρια ώστε να διαπιστώσουμε τα χαρακτηριστικά της διαταραχής και στη συνέχεια να ορίσουμε τα κατάλληλα βήματα της θεραπευτικής διαδικασίας, τους επιμέρους στόχους και το χρονοδιάγραμμα.

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τη μορφή και το βάθος των διαταραχών. Μπορεί να αφορά επιφανειακές δυσκολίες ή μπορεί να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν πρόκειται για δυσκολίες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο βάθος και είναι άκρως εμφανείς στην κατανόηση, στην έκφραση και στην επικοινωνία του παιδιού ή του ενήλικα αντίστοιχα.

Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να εφαρμόζεται πιστά ώστε να μην παραλείπονται προγραμματισμένες συνεδρίες διότι είναι σημαντικό να μην δημιουργείται κενό στη ροή της εφαρμογής της θεραπείας.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λογοθεραπεία, είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την έρευνα, τη μελέτη και την εφαρμογή επιστημονικών θεραπειών στις διαταραχές της ανθρώπινης επικοινωνίας, του λόγου, της φωνής, της ομιλίας, της μάσησης και κατάποσης, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, ανεξάρτητα με την πηγή και την  αιτία των διαταραχών αυτών.
Η αιτία των διαταραχών μπορεί να είναι νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Η λογοθεραπεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής καθώς και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων.

Στα διεπιστημονικά κέντρα Δια.. Λόγου Τέχνη, εφαρμόζουμε ολιστική προσέγγιση. Στόχος μας είναι η καίρια εξέταση και η αξιολόγηση με επιστημονικά κριτήρια ώστε να διαπιστώσουμε τα χαρακτηριστικά της διαταραχής και στη συνέχεια να ορίσουμε τα κατάλληλα βήματα της θεραπευτικής διαδικασίας, τους επιμέρους στόχους και το χρονοδιάγραμμα.

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τη μορφή και το βάθος των διαταραχών. Μπορεί να αφορά επιφανειακές δυσκολίες ή μπορεί να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν πρόκειται για δυσκολίες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο βάθος και είναι άκρως εμφανείς στην κατανόηση, στην έκφραση και στην επικοινωνία του παιδιού ή του ενήλικα αντίστοιχα.

Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να εφαρμόζεται πιστά ώστε να μην παραλείπονται προγραμματισμένες συνεδρίες διότι είναι σημαντικό να μην δημιουργείται κενό στη ροή της εφαρμογής της θεραπείας.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στους ανθρώπους μέσω της εμπλοκής τους στο “έργο” με στόχο την αποκατάσταση κινητικών και ψυχικών διαταραχών, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν καθημερινές δραστηριότητες βελτιώνοντας παράλληλα το φάσμα των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων τους. H εργοθεραπεία είναι σύνθετος όρος, ο οποίος προκύπτει από τις έννοιες “έργο” και “θεραπεία” και περιγράφει τη μέθοδο αντιμετώπισης μιας διαταραχής μέσω σωματικού έργου.
Οι εργοθεραπευτές εργάζονται με άτομα που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή/ και συναισθηματικές διαταραχές, χρησιμοποιώντας θεραπείες οι οποίες αναπτύσσουν, ανακτούν ή διατηρούν τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής των ατόμων.

Στα κέντρα Δια..Λόγου Τέχνη παρέχουμε συνολική εργοθεραπευτική υποστήριξη τόσο στα παιδιά όσο και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όχι μόνο για τη βελτίωση των βασικών κινητικών λειτουργιών τους αλλά και της ικανότητας συλλογιστικής καθώς και της ικανότητας αντιστάθμισης μόνιμης απώλειας μιας λειτουργίας. Κάθε σωματική κίνηση και έργο που εκτελείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας στοχεύει στην ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.
Στόχος των εργοθεραπευτών του κέντρου είναι να παρέχουμε πλήρη επιστημονική και απολύτως εξατομικευμένη βοήθεια στα άτομα για να έχουν μια ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή αλλά και την ελευθερία να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στους ανθρώπους μέσω της εμπλοκής τους στο “έργο” με στόχο την αποκατάσταση κινητικών και ψυχικών διαταραχών, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν καθημερινές δραστηριότητες βελτιώνοντας παράλληλα το φάσμα των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων τους. H εργοθεραπεία είναι σύνθετος όρος, ο οποίος προκύπτει από τις έννοιες “έργο” και “θεραπεία” και περιγράφει τη μέθοδο αντιμετώπισης μιας διαταραχής μέσω σωματικού έργου.
Οι εργοθεραπευτές εργάζονται με άτομα που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή/ και συναισθηματικές διαταραχές, χρησιμοποιώντας θεραπείες οι οποίες αναπτύσσουν, ανακτούν ή διατηρούν τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής των ατόμων.

Στα κέντρα Δια..Λόγου Τέχνη παρέχουμε συνολική εργοθεραπευτική υποστήριξη τόσο στα παιδιά όσο και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όχι μόνο για τη βελτίωση των βασικών κινητικών λειτουργιών τους αλλά και της ικανότητας συλλογιστικής καθώς και της ικανότητας αντιστάθμισης μόνιμης απώλειας μιας λειτουργίας. Κάθε σωματική κίνηση και έργο που εκτελείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας στοχεύει στην ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.
Στόχος των εργοθεραπευτών του κέντρου είναι να παρέχουμε πλήρη επιστημονική και απολύτως εξατομικευμένη βοήθεια στα άτομα για να έχουν μια ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή αλλά και την ελευθερία να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

H ειδική αγωγή ή ειδική διαπαιδαγώγηση είναι μια σύγχρονη επιστήμη η οποία περιγράφει την πρακτική και το έργο του ειδικού παιδαγωγού, ο οποίος έχει σαν στόχο του την κατάρτιση εξατομικευμένου παιδαγωγικού προγράμματος, απόλυτα προσαρμοσμένο τόσο στις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες, όσο και στον ατομικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή που αναλαμβάνει.

Ο ειδικός παιδαγωγός αποτελεί τον συνδετικο κρίκο του σχολείου με το πλαίσιο αποκατάστασης, καθώς κατανοεί τις απαιτήσεις της σχολικής πραγματικότητας, γνωρίζει την σχολική ύλη, ενώ ταυτόχρονα είναι επιστημονικά καταρτισμένος σε θέματα ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς.

Στα κέντρα Δια..Λόγου Τέχνη, η ειδική αγωγή αποτελεί σημαντικό τμήμα των βοηθητικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουμε και παρέχεται από επιστημονικά καταρτισμένους παιδαγωγούς σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. Ειδικοί επιστήμονες, παιδαγωγοί και ψυχολόγοι συγκροτούν ένα πλήρες και εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει στόχο τη βελτίωση και την ανάπτυξη των γνωστικών μηχανισμών του παιδιού όπως, η μνήμη, η λογική σκέψη, η συγκέντρωση, η οπτική αντίληψη, η σειροθετική ικανότητα κ.α. Με τη συστηματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών όπως επίσης και με την ανάπτυξη της γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης και αρίθμησης, το παιδί με επιβεβαιωμένες μαθησιακές δυσκολίες έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στην κοινωνία σαν ένα μη εξαρτημένο αλλά και παραγωγικό μέλος της.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

H ειδική αγωγή ή ειδική διαπαιδαγώγηση είναι μια σύγχρονη επιστήμη η οποία περιγράφει την πρακτική και το έργο του ειδικού παιδαγωγού, ο οποίος έχει σαν στόχο του την κατάρτιση εξατομικευμένου παιδαγωγικού προγράμματος, απόλυτα προσαρμοσμένο τόσο στις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες, όσο και στον ατομικό ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή που αναλαμβάνει.

Ο ειδικός παιδαγωγός αποτελεί τον συνδετικο κρίκο του σχολείου με το πλαίσιο αποκατάστασης, καθώς κατανοεί τις απαιτήσεις της σχολικής πραγματικότητας, γνωρίζει την σχολική ύλη, ενώ ταυτόχρονα είναι επιστημονικά καταρτισμένος σε θέματα ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς.

Στα κέντρα Δια..Λόγου Τέχνη, η ειδική αγωγή αποτελεί σημαντικό τμήμα των βοηθητικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουμε και παρέχεται από επιστημονικά καταρτισμένους παιδαγωγούς σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. Ειδικοί επιστήμονες, παιδαγωγοί και ψυχολόγοι συγκροτούν ένα πλήρες και εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει στόχο τη βελτίωση και την ανάπτυξη των γνωστικών μηχανισμών του παιδιού όπως, η μνήμη, η λογική σκέψη, η συγκέντρωση, η οπτική αντίληψη, η σειροθετική ικανότητα κ.α. Με τη συστηματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών όπως επίσης και με την ανάπτυξη της γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης και αρίθμησης, το παιδί με επιβεβαιωμένες μαθησιακές δυσκολίες έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στην κοινωνία σαν ένα μη εξαρτημένο αλλά και παραγωγικό μέλος της.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η Σχολική Μελέτη είναι μια υπηρεσία υποβοήθησης και στήριξης η οποία είναι απαραίτητη τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς και έχει ως κύριο στόχο την εξάσκηση και την προετοιμασία των παιδιών για τις σχολικές τους εργασίες. Το πρόγραμμα μελέτης απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου και  βοηθά τα παιδιά να προετοιμάζονται κατάλληλα όχι μόνο για την επόμενη μέρα των μαθημάτων τους αλλά και τη συνολική σχολική εκπαίδευσή τους.

Η σχολική μελέτη των παιδιών γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική και ειδικότερα στη σύγχρονη και γεμάτη προκλήσεις καθημερινότητα των γονέων η οποία μετατρέπεται πολλές φορές και σε έναν παράγοντα άγχους.
Στα κέντρα Δια..Λόγου Τέχνη, οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές μας εξηγούν στους μαθητές τα μαθήματα και ταυτόχρονα οργανώνουν κατάλληλα και εξατομικευμένα το διάβασμα του παιδιού ενώ επεμβαίνουν εκπαιδευτικά όταν κάποιος μαθητής χρειαστεί τη βοήθειά τους. Οι παιδαγωγοί ελέγχουν και βοηθούν κάθε παιδί ξεχωριστά αξιολογώντας το επίπεδο κατανόησης των μαθημάτων του αλλά και τις ασκήσεις του. 

Τα παιδιά ολοκληρώνουν τις σχολικές τους εργασίες και έχουν πλήρη στήριξη στην κατανόηση της διδακτέας ύλης. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να λύσουν τυχόν απορίες που πολλές φορές δεν προλαβαίνουν στο σχολείο ή δεν μπορούν να λύσουν οι γονείς.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η Σχολική Μελέτη είναι μια υπηρεσία υποβοήθησης και στήριξης η οποία είναι απαραίτητη τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς και έχει ως κύριο στόχο την εξάσκηση και την προετοιμασία των παιδιών για τις σχολικές τους εργασίες. Το πρόγραμμα μελέτης απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου και  βοηθά τα παιδιά να προετοιμάζονται κατάλληλα όχι μόνο για την επόμενη μέρα των μαθημάτων τους αλλά και τη συνολική σχολική εκπαίδευσή τους.

Η σχολική μελέτη των παιδιών γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική και ειδικότερα στη σύγχρονη και γεμάτη προκλήσεις καθημερινότητα των γονέων η οποία μετατρέπεται πολλές φορές και σε έναν παράγοντα άγχους.
Στα κέντρα Δια..Λόγου Τέχνη, οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές μας εξηγούν στους μαθητές τα μαθήματα και ταυτόχρονα οργανώνουν κατάλληλα και εξατομικευμένα το διάβασμα του παιδιού ενώ επεμβαίνουν εκπαιδευτικά όταν κάποιος μαθητής χρειαστεί τη βοήθειά τους. Οι παιδαγωγοί ελέγχουν και βοηθούν κάθε παιδί ξεχωριστά αξιολογώντας το επίπεδο κατανόησης των μαθημάτων του αλλά και τις ασκήσεις του. 

Τα παιδιά ολοκληρώνουν τις σχολικές τους εργασίες και έχουν πλήρη στήριξη στην κατανόηση της διδακτέας ύλης. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να λύσουν τυχόν απορίες που πολλές φορές δεν προλαβαίνουν στο σχολείο ή δεν μπορούν να λύσουν οι γονείς.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η Συμβουλευτική Γονέων είναι η εξειδίκευση της επιστήμης της συμβουλευτικής, η οποία βοηθά και εκπαιδεύει τους γονείς μέσα από κατάλληλες μεθόδους, προκειμένου εκείνοι να αντεπεξέρχονται στις σύγχρονες οικογενειακές απαιτήσεις και στο έργο της ανατροφής των παιδιών τους. Στόχος των προγραμμάτων ψυχολογικής συμβουλευτικής των γονέων είναι να περιορίσει τα πιθανά λάθη που γίνονται από τους γονείς προς τα παιδιά και χαρακτηρίζονται από άγνοια ή παραλείψεις.

Στα κέντρα Δια..Λόγου Τέχνη η συμβουλευτική γονέων ορίζεται από τη συνεργασία των γονέων με έναν καταρτισμένο ψυχοθεραπευτή με κοινό στόχο την αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάστασή του και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του. Ο ρόλος του κάθε γονέα ενισχύεται και αποκτά τις σταθερές που απαιτούνται για να βοηθήσει και ο ίδιος το παιδί του.

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς των οποίων τα παιδιά παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα όπως, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ειδική αγωγή και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς επίσης και σε γονείς εφήβων που αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις της ηλικίας τους. Οι γονείς μαθαίνουν να στηρίζουν τα παιδιά μέσα από την εποικοδομητική διαδικασία της αναγνώρισης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας τους.

Για το επιστημονικό προσωπικό μας,  συμβουλευτική γονέων είναι μια διαδικασία η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στήριξης της οικογένειας και κρίνεται απολύτως χρήσιμη σε διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες αντιμετωπίζονται θέματα διαζυγίου, απώλειας, πένθους, συναισθηματικών προβλημάτων των παιδιών, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η Συμβουλευτική Γονέων είναι η εξειδίκευση της επιστήμης της συμβουλευτικής, η οποία βοηθά και εκπαιδεύει τους γονείς μέσα από κατάλληλες μεθόδους, προκειμένου εκείνοι να αντεπεξέρχονται στις σύγχρονες οικογενειακές απαιτήσεις και στο έργο της ανατροφής των παιδιών τους. Στόχος των προγραμμάτων ψυχολογικής συμβουλευτικής των γονέων είναι να περιορίσει τα πιθανά λάθη που γίνονται από τους γονείς προς τα παιδιά και χαρακτηρίζονται από άγνοια ή παραλείψεις.

Στα κέντρα Δια..Λόγου Τέχνη η συμβουλευτική γονέων ορίζεται από τη συνεργασία των γονέων με έναν καταρτισμένο ψυχοθεραπευτή με κοινό στόχο την αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάστασή του και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του. Ο ρόλος του κάθε γονέα ενισχύεται και αποκτά τις σταθερές που απαιτούνται για να βοηθήσει και ο ίδιος το παιδί του.

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς των οποίων τα παιδιά παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα όπως, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ειδική αγωγή και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς επίσης και σε γονείς εφήβων που αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις της ηλικίας τους. Οι γονείς μαθαίνουν να στηρίζουν τα παιδιά μέσα από την εποικοδομητική διαδικασία της αναγνώρισης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας τους.

Για το επιστημονικό προσωπικό μας,  συμβουλευτική γονέων είναι μια διαδικασία η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στήριξης της οικογένειας και κρίνεται απολύτως χρήσιμη σε διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες αντιμετωπίζονται θέματα διαζυγίου, απώλειας, πένθους, συναισθηματικών προβλημάτων των παιδιών, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αναζήτηση της καλής ψυχικής υγείας είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων και μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ψυχοθεραπείας.
Η ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπευτικής παρέμβασης που χρησιμοποιεί την ομιλία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία και ως εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που θέτει η σύγχρονη και πολυσύνθετη καθημερινότητα. Ο ψυχοθεραπευτικός χώρος είναι ένα ασφαλής τόπος όπου ο θεραπευτής θα συνοδεύσει τον θεραπευόμενο στην αναζήτηση των αιτιών των συμπτωμάτων του.
Η ψυχοθεραπεία, ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες, απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα, ομάδες, ζευγάρια, αλλά και ολόκληρη την οικογένεια.

Στα κέντρα Δια..Λόγου Τέχνη η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια από τις ειδικές θεραπείες, όπως η λογοθεραπεία και η εργοθεραπεία, και μπορεί να δράσει είτε συμπληρωματικά είτε ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. Απευθύνεται σε οποιοδήποτε παιδί, έφηβο ή ενήλικο επιθυμεί να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν σε κάποια στιγμή στη ζωή του. Γνωρίζοντας ότι πολλοί άνθρωποι είναι διστακτικοί στο να ζητήσουν βοήθεια, ακόμα κι όταν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, οι εξειδικευμένοι ψυχοθεραπευτές των κέντρων θα τους συνοδεύσουν σε αυτή την πορεία με σεβασμό και υπομονή, με γνώμονα πάντα ότι ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και μοναδικός. Μέσα από τη θεραπεία επιθυμούμε ο κάθε άνθρωπος που μας εμπιστεύεται να βρει τον δικό του τρόπο αντιμετώπισης των αντιξοοτήτων, να κατανοήσει τους παράγοντες άγχους και τελικά να αποκαταστήσει όσο καλύτερα γίνεται την επαφή με τον εαυτό του και τα συναισθήματά του.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αναζήτηση της καλής ψυχικής υγείας είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων και μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ψυχοθεραπείας.
Η ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπευτικής παρέμβασης που χρησιμοποιεί την ομιλία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία και ως εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που θέτει η σύγχρονη και πολυσύνθετη καθημερινότητα. Ο ψυχοθεραπευτικός χώρος είναι ένα ασφαλής τόπος όπου ο θεραπευτής θα συνοδεύσει τον θεραπευόμενο στην αναζήτηση των αιτιών των συμπτωμάτων του.
Η ψυχοθεραπεία, ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες, απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα, ομάδες, ζευγάρια, αλλά και ολόκληρη την οικογένεια.

Στα κέντρα Δια..Λόγου Τέχνη η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια από τις ειδικές θεραπείες, όπως η λογοθεραπεία και η εργοθεραπεία, και μπορεί να δράσει είτε συμπληρωματικά είτε ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. Απευθύνεται σε οποιοδήποτε παιδί, έφηβο ή ενήλικο επιθυμεί να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν σε κάποια στιγμή στη ζωή του. Γνωρίζοντας ότι πολλοί άνθρωποι είναι διστακτικοί στο να ζητήσουν βοήθεια, ακόμα κι όταν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, οι εξειδικευμένοι ψυχοθεραπευτές των κέντρων θα τους συνοδεύσουν σε αυτή την πορεία με σεβασμό και υπομονή, με γνώμονα πάντα ότι ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και μοναδικός. Μέσα από τη θεραπεία επιθυμούμε ο κάθε άνθρωπος που μας εμπιστεύεται να βρει τον δικό του τρόπο αντιμετώπισης των αντιξοοτήτων, να κατανοήσει τους παράγοντες άγχους και τελικά να αποκαταστήσει όσο καλύτερα γίνεται την επαφή με τον εαυτό του και τα συναισθήματά του.

Εγγραφείτε
στο newsletter μας