Της Πολύζου Ευθυμίας – Φιλόλογος

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το μάθημα της ιστορίας συνοδεύεται από αίσθημα δυσφορίας τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς. Ωστόσο, με την σωστή καθοδήγηση από την πλευρά των καθηγητών και την ορθή προσέγγιση από πλευράς των γονέων το μάθημα της ιστορίας μπορεί να γίνει για τα παιδιά ένα ευχάριστο ταξίδι στο παρελθόν.

Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η αρχή της διδασκαλίας ή της μελέτης. Η αφόρμηση πρέπει να οδηγεί στην επίτευξη ενός στόχου. Ο στόχος είναι αφενός η δημιουργία ενδιαφέροντος και αφετέρου η συναισθηματική προσέγγιση του μαθητή. Έτσι, λοιπόν, η αρχή της μάθησης μπορεί να γίνει μέσω της παρατήρησης μιας ιστορικής εικόνας, της μελέτης μιας ιστορικής μαρτυρίας, της παρακολούθησης ενός ιστορικού βίντεο ή μιας ταινίας σχετικής με το θέμα. Αυτή η αρχή μπορεί να προκύψει είτε ενδοεγχειριδιακά, είτε μέσα από την αναζήτηση σε άλλα βιβλία εκτός του σχολικού ή ακόμη και μέσω του διαδικτύου. Κυρίως τα οπτικοακουστικά μέσα συμβάλλουν στην διέγερση συναισθήματος επομένως και στην επίτευξη του αρχικού στόχου, του ενδιαφέροντος του παιδιού.

Σημασία πρέπει να δοθεί και στην σύνδεση με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Κάθε καινούρια πληροφορία πρέπει να συνδέεται με μια παλιά, γνωστή πληροφορία, προκειμένου να μην δημιουργείται χάσμα και να μην χάνονται οι καινούριες πληροφορίες.

Η πρώτη ανάγνωση του μαθήματος ανήκει στον δάσκαλο ή στον γονέα. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν το κείμενο με αποτέλεσμα να αδυνατούν να το τονίσουν συναισθηματικά. Σε αυτό, βέβαια, συμβάλλουν και οι αναγνωστικές δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζονται σε κάποιους μαθητές. Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντική αυτή η πρώτη ανάγνωση από τον εκπαιδευτικό ή από τον γονέα. Μάλιστα, προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος έλλειψης προσοχής κατά την πρώτη ανάγνωση, ο δάσκαλος/γονέας πρέπει να αναθέτει στο παιδί μια εργασία. Οι αναγνωστικές οδηγίες μπορεί να αφορούν στονεντοπισμό του ιστορικού τόπου ή χρόνου, καθώς επίσης και στον εντοπισμό των προσώπων. Στη συνέχεια, κατά την επεξεργασία του ιστορικού κειμένου μπορούν να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

Εντοπισμός ορισμών.
Υπογράμμιση ημερομηνιών.
Εντοπισμός λέξεων-κλειδιών.
Δημιουργία πλαγιότιτλων.
Η χρήση μαρκαδόρων υπογράμμισης ή χρωματιστών μολυβιών για τις παραπάνω δραστηριότητες θα δώσει χρώμα και ζωντάνια στο κείμενο. Η επισήμανση των βασικών σημείων θα βοηθήσει αποτελεσματικά τα παιδιά.

Τέλος, δεν πρέπει να παραλείπεται η αξιολόγηση. Όχι η αξιολόγηση του μαθητή αλλά η αξιολόγηση της ιστορικής πληροφορίας από τον μαθητή. Είναι σημαντικό ο μαθητής να κρίνει τις ιστορικές πληροφορίες που μεταδόθηκαν σε αυτόν.(Τι του έδωσε η σημερινή πληροφορία; Τι καινούριο έμαθε; Τι θα γινόταν αν δεν διδασκόταν την ιστορία;)Mόνο τότε θα είναι σε θέση να κατανοήσει την σπουδαιότητα του μαθήματος της ιστορίας και να απολαύσει το διασκεδαστικό ταξίδι στο παρελθόν.