Δεδομένου ότι τα Αγγλικά θεωρούνται απαραίτητα πια ως ξένη γλώσσα, η πρώτη επαφή στο σχολείο γίνεται με την είσοδο των παιδιών στο Δημοτικό. Ωστόσο αρκετοί είναι οι γονείς που τα ξεκινούν στα παιδιά τους αργότερα και ακόμη περισσότεροι που αρχίζουν να τα φέρνουν σε επαφή πολύ νωρίτερα από την Α΄ Δημοτικού.

Ποια είναι όμως η καταλληλότερη ηλικία και ποιες μπορεί να είναι προδιαγραφές του παιδιού για να εισαχθεί σε ένα διαφορετικό γλωσσικό σύστημα, από της μητρικής του γλώσσας;

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως μέχρι και την ηλικία των 11 ετών τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσουν μία ξένη γλώσσα από ότι σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτός πιθανότατα είναι και ο λόγος που στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης, η ηλικία έναρξης εκμάθησης ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα της αγγλικής, είναι τα 5 έτη.

Ωστόσο για να ξεκινήσει ένα παιδί την κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας και να απολαύσει τα πλεονεκτήματά της θα πρέπει πρωτίστως να έχει κατακτήσει τα φωνήματα στην ομιλία και τα γραφήματα της μητρικής του γλώσσας. Τα περισσότερα παιδιά στο νηπιαγωγείο, μεταξύ 5-6 ετών έχουν επάρκεια. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση που ζητηθεί επαναφοίτηση νηπιαγωγείου καλό θα είναι οι γονείς να περιμένουν.

Επίσης πριν αποφασίσετε να γράψετε το παιδί σας στο φροντιστήριο, θα πρέπει να αναρωτηθείτε και να διερευνήσετε εάν έχει χρόνο και αν θα συνεχίσει μετά την εγγραφή του, να έχει χρόνο για παιχνίδι. Συνεπώς οποιαδήποτε δραστηριότητα, πόσο μάλλον η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, δε θα πρέπει να συνιστά πίεση και συναισθηματική υπερφόρτιση για το παιδί .

Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή όταν το παιδί δείχνει δυσκολίες προσαρμογής στην είσοδό του στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θα πρέπει να δοθεί στον μαθητή ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να ενταχθεί ομαλά, να προσαρμοστεί στο νέο σχολικό πλαίσιο, πριν του προστεθεί μία ακόμα μαθησιακή απαίτηση καθώς και να έχει διαπιστωθεί πως δεν έχει μαθησιακές δυσκολίες καθώς η αγγλική γλώσσα διαθέτει 26 γράμματα και 44 διαφορετικούς ήχους ενώ παράλληλα τα γράμματά της έχουν καθρεφτικές ομοιότητες (b,d,p,q,g) και ταυτόχρονα δεν διδάσκονται ορθογραφικοί κανόνες.

Τι γίνεται λοιπόν με τα παιδιά που έχουν κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία όπως η γνωστή σε όλους δυσλεξία;

Συχνά τα παιδιά με δυσλεξία εμφανίζουν αδυναμία στην εκμάθηση των Αγγλικών καθώς ήδη δυσκολεύονται με τη μητρική τους γλώσσα. Σε αυτή την περίπτωση η εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι εφικτή μόνο κάτω από προϋποθέσεις. Αρχικά, οι γονείς θα πρέπει να ενισχύσουν τη μητρική γλώσσα με το κατάλληλο παρεμβατικό πρόγραμμα και αργότερα να δημιουργήσουν με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους στις μαθησιακές δυσκολίες εκπαιδευτικούς, ένα πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού τους. Οποιαδήποτε άλλη απόπειρα, πιθανότατα να ματαιώσει και να απογοητεύσει το παιδί.

Συνεπώς και προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη χρονική περίοδος για να ξεκινήσει ένα παιδί την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτίστως η μοναδικότητα, ο χαρακτήρας αλλά και η ανάπτυξη του παιδιού.