Η θεραπευτική ιππασία σε συνδυασμό με ασκήσεις που ενδυναμώνουν τον εγκέφαλο, μπορούν να βελτιώσουν τη δεξιότητα, το συντονισμό και τη δύναμη παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Είναι μια ολιστική θεραπεία που παρέχεται από θεραπευτές ειδικής αγωγής με ειδίκευση στην θεραπευτική ιππασία και στην ιπποθεραπεία, συστήνεται από τον θεράποντα ιατρό ή τις εκάστοτε επιτροπές και χρησιμοποιείται ως μέρος μιας συνολικής θεραπευτικής προσέγγισης.

Τα θεραπευτικά οφέλη είναι πάρα πολλά και αφορούν στην κίνηση, στην επικοινωνία, την κοινωνικότητα και στη ψυχική σφαίρα παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Η εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό, έχει ως στόχο την κατάκτηση της επικοινωνίας, τον έλεγχο της συμπεριφοράς, καθώς και τη μείωση της γνωστικής σύγχυσης και του άγχους που προέρχονται από τις δυσκολίες τους στην επεξεργασία των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος. Τα αυτιστικά παιδιά επίσης, συχνά παρουσιάζουν συμπτώματα διαταραχής της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης που καθιστά δύσκολο για αυτά να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν μέσω των αισθήσεων.

Κατά την Iπποθεραπεία λοιπόν, σχεδιάζεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να παρέχει αισθητηριακή διέγερση στο παιδί, σε συνδυασμό με σκόπιμες μυϊκές δραστηριότητες, με στόχο να βελτιώσει τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και οργανώνει τις αισθητηριακές πληροφορίες. Έτσι το παιδί δουλεύει σε ένα υψηλά δομημένο περιβάλλον που μπορεί να περιλαμβάνει, τη φυσική οργάνωση ενός πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος, καθαρά σχεδιασμένες περιοχές δράσης και δομημένα προγράμματα που βασίζονται σε φυσικές εικόνες και καθοδηγείται μέσα από μία ξεκάθαρη ακολουθία δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στο να είναι πιο οργανωμένο. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η κατανόηση του περιβάλλοντος, η οποία αυξάνει την ικανότητά του να ελέγχει, με σκοπό τελικά να γίνεται πιο ανεξάρτητο σε διαφορετικούς τομείς της ζωής του.

Η ιπποθεραπεία λοιπόν αποτελεί ένα θεραπευτικό πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορεί να:
– Αυξηθεί η ισορροπία και να μειωθεί η υπερευαίσθησια σε ιδιοδεκτικά και αιθουσαία ερεθίσματα.
– Μειωθεί η διάσπαση προσοχής και να αυξηθεί η βλεμματική επαφή και ο οπτικοκινητικός συντονισμός.
– Αυξηθούν οι γνωστικές και αντιληπτικές ικανότητες του παιδιού.
– Βελτιωθεί ο κινητικός σχεδιασμός, η ικανότητα δηλαδή να σχεδιάζουμε και να εκτελούμε διαφορετικές κινήσεις.
– Προωθηθεί η ομιλία και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και οι διαπροσωπικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους.
– Ενισχυθεί η διαδικασία της κοινωνικοποίησης.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως τα οφέλη που συναντούν τα παιδιά με ψυχικές και συναισθηματικές προκλήσεις οφείλονται επίσης στην ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσουν με το άλογο. Τα άλογα επιλέγονται και εκπαιδεύονται ειδικά για να είναι ευγενικά, υπομονετικά και ήρεμα. Η άνευ όρων, χωρίς κριτική σχέση μεταξύ του αλόγου και του παιδιού ενθαρρύνει το παιδί να σχηματίσει μια αλληλεπίδραση με ένα άλλο ζωντανό ον, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τα αυτιστικά παιδιά. Επιπλέον η ιππασία δίνει στα παιδιά με αυτισμό την αίσθηση του ίδιου τους του εαυτού (ιδιοδεκτικότητα ), του σώματός τους, και την αυξημένη επαφή και αλληλεπίδραση με τον περιβάλλοντα κόσμο. Η αυτοπεποίθησή τους αυξάνεται σημαντικά και σχηματίζουν μια αίσθηση ολοκλήρωσης με την εκμάθηση του τρόπου αλληλεπίδρασης και εργασίας με το άλογό τους. Τους είναι δε τόσο ευχάριστο όλο αυτό, που δεν συνειδητοποιούν καν ότι συμμετέχουν σε μια θεραπευτική δραστηριότητα.